10 REFLEXIONS (POTSER POLÈMIQUES) SOBRE L’ORTOGRAFIA

Cada cop som més tolerants, en general, davant les faltes d’ortografia. La reflexió anterior és una realitat que té conseqüències oposades: d’una banda, és bonic que la comunicació prevalgui sobre el tiquismiquisme i, de l’altra, estem renunciant a una part inherent a la llengua escrita. Els grans lectors fan menys faltes ortogràfiques que qui no

ca